Web-tv i virkeligheden er et analyseprojekt, som gennem de seneste 2 år har undersøgt danske virksomheder, organisationer og institutioners brug af video / web-tv i ekstern og intern kommunikation. Analyserne har fokus på fire forhold: strategi, indhold, kontekst og distribution. Læs mere om projektets proces og findings på webtv-tvm.dk/projektet

video ikon Projektet består af interviews med en række danske virksomheder, organisationer og foto programinstitutioner, som har erfaringer med brug af web-tv / video i deres kommunikation. Som baggrund for disse interviews har vi registreret brugen af video hos en bred vifte af danske virksomheder, institutioner og organisationer. Vi har i projektet også kigget nærmere på enkelte mediehuse, som har satset markant på brug af web-tv i deres publicistiske virke.

Projektet indeholder udvalgte artikler, som omhandler centrale emner tilknyttet web-tv. Artiklerne er skrevet med udgangspunkt i analyser i forlængelse af ovenstående research, tidligere udviklingsprojekter på området samt den faglighed, der er knyttet til området gennem uddannelsen TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

webtv logoDet er endvidere et mål at så kimen til relevante efteruddannelsesaktiviteter inden for området. Dette mål er rettet bredt mod journalister og kommunikationsfolk inden for såvel det publicistiske område som i virksomheders, institutioners og organisationers kommunikation. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond.

Projektet afsluttes med afholdelse af et åbent symposium den 11. juni 2014 på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Se webcast fra symposium