Hvad er web-tv?

Web-tv er, i denne sammenhæng, et udtryk for den samlende betegnelse for fortællinger i levende billeder og lyd, som findes på nettet, og som er produceret til nettet (www) og ikke til den traditionelle tv-skærm og tv-sening. TV forbinder vi ofte med broadcast, hvor web-tv kan identificeres ved en række andre faktorer, som er hentet fra andre distributionsformer og brugsoplevelser fra nettet. TV ser vi og web-tv bruger vi, det er dermed seere versus brugere. Læs hele artiklen: Hvad er web-tv?  Se også web-tv mindmap

Hvad er web-tv konteksten?

Konteksten er det, der fører eller navigerer os til ønsket videoindhold. Konteksten er også det, der konkret omgrænser videoindholdet og hjælper med afvikling af videoen. Vi er interesseret i konteksten, fordi vi herigennem kan afdække, hvilken indflydelse denne har på vores oplevelse og reception af en konkret video og se dette i relation til videoens fortællingen. Konteksten gør det muligt at begribe den opmærksomhed, som videoen opnår gennem synlighed og tilgængelig på hjemmesiden eller på eksterne kanaler som YouTube.  Web-tv og video på nettet vil, som regel, altid optræde i en eller anden form for visuel og tekstmæssig ramme eller kontekst, som vi kalder det her. Læs hele artiklen: web-tv konteksten

Hvad spiller med i den gode historie?

Selvom udtrykket web-tv dækker over en stor variation af forskellige produktioner og dermed historietyper, er der alligevel nogle grundprincipper i al historiefor-tælling, som man med fordel kan læne sig op af. Man kan godt producere og publi­cere uden denne viden, og man kan også godt lykkes med at nå et publikum, men hvis der bag produktionsinitiativet ligger et reelt ønske om at påvirke modtageren til handlinger -igennem indtryk eller med vi­den, bør man tænke sin historie igennem og planlægge produktionen nøje. Læs hele artikel: Hvad spiller med i den gode historie_ (Artiklen er oprindelig skrevet med afsæt  i en analyse af web-tv i museums- og  kunstformidlingen.)

Forestillinger om kontekst, situation og oplevelse

Ved tilrettelæggelse og produktion af videoindslag til web er tre områder nyttige at afklare og beskrive som udgangspunkt for konkret tilrettelæggelse og produktion:

  • Kontekst, hvilke(n) kontekst(er) video skal indgå i?
  • Situation, hvad er brugernes situation, når de ser/tilgår video?
  • Oplevelse, hvilken oplevelse vil du give dine brugere

Læs hele artiklen: Kontekst situation oplevelse

Måske skal vi slet ikke se det til ende?

Hvorfor er vi så optaget af, om publikum ser indslag til ende? Måske skal vi begynde at betragte web-tv som et format og fortælleform, hvor det er helt legitimt ikke at se indslag til ende.

Læs hele artiklen: Måske skal vi slet ikke se det til ende?