“Og så prøver vi at tage de mennesker i vores organisation, som jo meget gerne skulle vise, at de er engagerede, at de er interesserede, at de tager miljøet alvorligt, at de ved noget om det, vi laver, og så eksponere dem. Så man kan få en relation til… -ikke selskabet, men til de individer som arbejder her.”
Ajs Dam

Femern A/S er et selskab under Sund & Bælt Holding A/S, som ejes af det danske transportministerium. De har ansvaret for at lave Femern Bælt forbindelsen mellem Danmark og Tyskland. Selskabet bruger web-tv til at formidle historier om og fra byggeriet af tunnelen. Interview med Ajs Dam, Kommunikationsdirektør, Femern A/S. September 2013.

Ajs Dam, Kommunikationsdirektør, Femern A/S

Femern A/S hjemmesdefemern.dk
Femern A/S egen arkivkanalFemern A/S egen arkivkanal
Femern A/S YouTube-kanalYoutube
Femern A/S på Facebookfacebook.com/femern

Femern A/S bruger web-tv til at skabe en offentlig forståelsesramme om byggeprojektet, der skal fremstille selskabet som det mest kompetente til at udføre arbejdet. Der lægges både vægt på det fascinerende i projektet og på at fortælle personlige historier om medarbejdere og deres hverdag.

Selskabet arbejder med tre forskellige kategorier af indhold i deres videoer:
1) Historier om mega-byggeriets udvikling, som skaber fascination. Ofte laves de som 3D animationer om tunnelens kommende funktion og udseende.
2) Human Interest historier: Personlige historier fra byggeriet af tunnelen.
3) Teknisk dokumentation: Historier om den tekniske del af byggeriet.

Videoerne henvender sig, ligesom resten af Femern A/S samlede kommunikation, til dem, som er interesseret i og fascineret af byggeriet. Det gælder uanset, om de er modstandere af projektet eller teknisk interesserede. Videoerne distribueres på egen hjemmeside, på Facebook og på YouTube, men indtil selve byggeriet af tunnelen går i gang, arbejder Femern A/S ikke særlig aktivt for at sprede videoerne. I stedet køber kunder, som Dansk Industri eller Femern Bælt Development, videomaterialet til at formidle deres interesser om den regionale udvikling i området.

Når projektet går ind i selve anlægsfasen skrues der kraftigt op for videoproduktionen, som skal udføres af eksterne producenter efter en udbudsrunde.

Eksempler

A Tour through the Fehmarnbelt Tunnel

Miljøet i Øresund – under og efter anlægsarbejdet

Fehmarnbelt Days: Best of Idea Factory