“Når man arbejder i en virksomhed som FLSmidth, hvor der er rigtig mange kulturer og rigtig mange religioner repræsenteret, så kan jeg bedre styre en animationsfilm. Så får jeg ingen problemer med, at kvinderne har for lange eller korte kjoler på. Jeg har ikke de samme problemer med om alle kulturer er repræsenteret og alle typer trosretninger. Ved animation kan de personer, der optræder være mere stilistiske, for eksempel små Lego-mænd, hvormed det bliver meget mere acceptabelt og spiseligt i mange forskellige typer af kulturer. Så det ligger rigtig godt til os.”
Jesper B. Larsen

FLSmidth er en børsnoteret virksomhed, som leverer services, know-how, anlæg og maskiner til mine- og cementindustrien. De opererer i over 50 lande verden over. Virksomheden bruger video som en del af deres interne og eksterne kommunikation. Interview med Jesper B. Larsen, Kommunikationschef, FLSmidth. September 2013.

Jesper B. Larsen, Kommunikationschef, FLSmidth

Hjemmeside        FLSmiths hjemmeside
Femern A/S egen arkivkanal        FLSmiths samlede videokanal
FDM Travels videosite        Youtube
Twitter        Twitter

FLSmidth bruger web-tv både eksternt og internt. Eksternt bruges video til at fortælle om deres økonomi til aktionærer og til at markedsføre virksomheden til kunder og leverandører. For at nå aktionærerne, optager og streamer FLSmidth live-videoer fra relevante begivenheder som for eksempel deres kvartalsregnskab. Videoer, som henvender sig til leverandører og kunder, har primært fokus på salg.

Internt bruges video både til at formidle budskaber fra ledelsen og til at fortælle om produkter og tekniske løsninger. Video er med til at give de budskaber, som ledelsen formidler, troværdighed, fordi der kommer et ansigt bag ordene. Videoer om FLSmidths produkter og tekniske løsninger produceres ofte som animationsfilm med speak, da det er nemmere at formidle teknisk information på den måde. Den eksterne målgruppe fordeler sig på tre hovedkategorier:

  • Segmentet for børsnoterede selskaber – aktionærer o.lign
  • Kunder (b2b) – store offentlige institutioner, internationaler selskaber, beslutningstagere
  • “Det brede segment” drevet af  fascination for teknologi og store maskiner samt andre “stakeholders”

Videoerne indgår som regel i en større kommunikationspakke, hvori den omkringliggende tekst og grafik også er central. Distributionen af videoerne foregår både på egen hjemmeside og på eksterne kanaler. YouTube er en vigtig kanal, hvor der opnås stor spredning af indholdet i hele verden. Videoerne lægges også på sociale medier, som for eksempel Facebook, hvis det giver mening i den enkelte situation. Produktioner til internt brug laves af FLSmidth selv, mens eksterne marketingsvideoer oftest produceres af leverandører udefra, fordi der her stilles større krav til production value.

Eksempler:

 

A short maintenance animation

IR webcast


Welcome to the September 2013…….