“Vi har fået meget positiv feedback på vores “staff-videoer”, simpelthen fordi folk kan se, hvem det er, de taler med. Det sætter et ansigt på en person, som man måske kun har haft i røret eller e-mailet med. Så det er altid dejligt at vide, hvem der er i den anden enden. Det gør det nemmere at kommunikere, når man nu er i gang med at planlægge en kæmpe jordomrejse eller et uddannelsesophold, som skal vare flere år.”
Lasse Gundstrup

Kilroy er et rejsebureau, som også har fokus på studierejser og uddannelsesophold. Video er en helt central del af både den eksterne og den interne kommunikation i virksomheden, og formålet er at inspirere kunder såvel som medarbejdere. Interview med Lasse Grunstrup, Web Content Manager hos Kilroy.

Lasse Grunstrup, Web Content Manager, Kilroy

Hjemmeside     Kilroys hjemmeside
Femern A/S egen arkivkanal     Kilroys videkanal
FDM Travels videosite     Youtube
vimeo     Vimeo
Facebook     Facebook
Twitter     Twitter

Kilroys hovedformål med at bruge video er at inspirere. Videoproduktion er indarbejdet i stort set al virksomhedens kommunikation, og det er en central del af markedsføringen af produkterne. Kilroys målgruppe er er typisk unge og studerende mellem 18-26 år.

Størstedelen af Kilroys videoer ses på deres egen hjemmeside. Derudover distribueres indholdet også via eksterne kanaler som YouTube, Facebook og Twitter. På YouTube udvides seerne fra udelukkende at være besøgende på hjemmesiden fra de lande, hvor Kilroy har filialer, til, at folk fra hele verden eksponeres for videoindholdet. Videoerne vises derudover også på skærme i Kilroys butikker.

På hjemmesiden ses videoerne enten på arkivkanalen, Kilroy TV, eller som indlejret indhold rundt omkring på siderne. Konteksten, omkring videoerne, er: relateret videoindhold, en kort præsentationstekst samt “inspirationslinks”. Disse links kan føre videre til mere information eller inspiration om det, der vises i videoen. Der er altså tale om “call to action”, som kan føre kunden tættere på et eventuelt køb af et Kilroy produkt. Videoerne skal kunne ses på forskellige platforme samt på alle slags devices, og formatet er derfor tilpasset og opdateret til den enkelte platform.

Kilroys videoer produceres oftest af freelancere, som hyres til enkelte opgaver eller af kunder, som skal på rejse eller læse i udlandet. På den måde er der mulighed for at lave fleksible aftaler om eksempelvis sponsorering af rejser eller dele af rejser – til gengæld for videoproduktion. De medvirkende i videoerne skal helst komme fra de lande, hvor Kilroy opererer, så der er mulighed for identifikation hos kunderne. Alt videoindhold koordineres centralt af Lasse Grunstrup.

Eksempler

Mette M., Rejsekonsulent

Det sydlige Afrika – 5 adrenalin kicks

Rejseguide: Japan – Tips og tricks