“Video vil altid være et supplement til noget andet, som for eksempel, de rekrutteringsfilm, som vi laver. De ligger inde på vores studiesider, hvor de unge kan få mere information om de studier, de er interesseret i, eller åbent hus arrangementer mv. Det samme i forbindelse med forskningsformidling, videoerne hører jo med til en historie om forskningen. Så de vil altid være et supplement til det skrevne ord.”
Carl Hagman

Københavns Universitet (KU) er Danmarks største uddannelses- og forskningsinstitution. Universitetet rummer cirka 38.000 studerende og 9.000 medarbejdere. Video bruges i stigende grad som en integreret del af både den interne og eksterne kommunikation på KU og fungerer oftest som led i en større kommunikationsplan. Interview med Carl Hagman, Kommunikationsmedarbejder, Københavns Universitet. Juli 2013.

Carl Hagman, Kommunikationsmedarbejder, Københavns Universitet

Hjemmeside     KUs hjemmeside
Femern A/S egen arkivkanal     KUs samlede videoportal
FDM Travels videosite     Youtube
Facebook     Facebook

KU’s videoer er altid en del af en større kommunikationssammenhæng, som afgøres af, hvilken kontekst videoen produceres i. Der laves alt fra rekrutteringsfilm, som skal tiltrække nye studerende -til forskningsfilm og IT-vejledninger. Videoerne er som regel korte med klare budskaber, og indholdet bestemmes af, hvilken målgruppe filmen skal ramme. Succeskriteriet for videoerne handler sjældent om antal hits, men derimod om den specifikke modtager får det ud af videoen, som er tiltænkt.

Videoernes målgruppe varierer meget -alt efter om de henvender sig til kommende studerende, nuværende studerende, medarbejdere, forskere etc. Der findes altså en række forskellige målgrupper, og videoerne tilpasses nøje herefter. Distributionen af videoerne foregår på KU’s egen hjemmeside, hvor de er indlejret. De ligger også på KU’s samlede videoportal, på YouTube og sommetider på Facebook. I forbindelse med rekrutteringskampagnerne er der også blevet lavet en tilknyttet mobil app. Målgruppen spiller en stor rolle i forhold til, hvor videoen skal distribueres. De fleste videoer ses typisk på KU’s egne sider.

Der er ikke nogen central styring af videoproduktionen på KU. Fakulteterne og institutterne producerer deres eget indhold med råd og vejledning fra kommunikationsafdelingen. Her lægges der vægt på tidligere erfaringer og på brugernes behov.

Eksempler

Følg Thea Rekutteringsfilm/kampagne

Cellular aging increases risk of heart attack and early death, Forskningsfilm

Bohr Conference 2013, Konference video