Web-tv i virkeligheden er dobbelttydigt og udtryk for den dobbeltposition projektet har taget: 1) Hvad er det egentlig, vi snakker om, når vi siger web-tv? 2) Hvordan bliver det så realiseret derude i ”virkeligheden”?
Vores udgangspunktet for analysearbejdet ved projektstart var denne formålsbeskrivelse fra ansøgningen:
”Formålet er gennem undersøgelse og analyse at finde frem til, hvad danske medier kan lære af organisationer og virksomheders brug af web-tv. Undersøgelsen og analysen skal føre til udvikling af undervisningsmateriale og begrebsapparater, der kan bruges i efterkritik og videreudvikling af indhold og formater samt distribution af web-tv i danske medievirksomheder”. (fra projektansøgning)……..

Læs hele rapporten om web-tv i virkeligheden: webtv i virkeligheden rapport final

Bilag: