“Man skal ikke undervurdere styrken af at bruge humor som kommunikationsform, og det er videomediet super-egnet til. Der er nogle grænser, som er helt anderledes, end hvis vi er inden for de mere seriøse genrer. Og folk synes det er helt okay.”
Bo Simonsen

Udenrigsministeriet bruger levende billeder som en del af historiefortællingen om dansk udenrigspolitik og Udenrigsministeriet. Videoproduktion bliver brugt både som ekstern og intern kommunikationsform. Interview med Bo Simonsen, journalist, Udenrigsministeriet. September 2013.

Bo Simonsen, Journalist, Udenrigsministeriet

Hjemmeside      Udenrigsministeriet
FDM Travels videosite      Youtube
Facebook      Facebook

Udenrigsministeriet bruger video dér, hvor det giver mening. Det er altså vigtigt, at seeren føler, at han eller hun bliver tilført uundværlig viden, som ikke kunne være formidlet via andre medier. Video bruges i høj grad i den interne kommunikation på Udenrigsministeriets intranet, som anvendes af cirka 2000 medarbejdere. Den eksterne distribution sker gennem um.dk og på de danske ambassaders respektive hjemmesider. Distribution af videoindslag, nyheder sker også via Ritzau, hvor UM leverer indslag og rå-klip, som Ritzaus brugere, som for eksempel netaviserne kan anvende på deres egne nyhedssites.

De eksternt rettede indslag kan for eksempel være fra officielle besøg, rejser i udlandet og delegationer, hvor de kongelige også deltager. Begivenheder, som alle har pressens bevågenhed, hvor UM’s indslag så i højere grad har fokus på for eksempel udviklingsministeren. I den interne kommunikation anvendes ofte humor som kommunikationsform, som gør sig rigtig godt på netop video. Konteksten består af en overskrift og en kort uddybende tekst.

Udenrigsministeriet producerer selv størstedelen af deres videoer. Typisk varetages den alene af en fast journalist og en praktikant. Hvis der skal udføres avancerede opgaver, som for eksempel en særlig grafik, samarbejder de ofte med et kommunikationsbureau. Produktionsvolumen er i perioder op til to videoer/nyheder pr uge.

Eksempler:

Prins Joachims besøg på Mnazi Mmoja hospitalet

EU formandskabet flytter til Horsens

Flere kinesiske virksomheder slår sig ned i Danmark